Praktische informatie

Gelieve bij een eerste afspraak voor kinesitherapie volgende zaken mee te brengen:

  • doktersvoorschrift 
  • klever mutualiteit 
  • identiteitskaart
  • beeldvorming of medische info(scan, verslagen,...) 
  • gegevens arbeidsongevallenverzekering indien van toepassing 
  • sportieve/gemakkelijke kledij 

De eerste afspraak bestaat hoofdzakelijk uit een kinesitherapeutisch onderzoek.  Startend met een algemene en een specifieke anamnese omtrent uw klacht. Hierdoor kunnen we eventuele red flags of andere onderliggende gezondheidsklachten uitsluiten. Aansluitend worden een aantal relevante testen gedaan om een beter inzicht te krijgen in de huidige status van uw lichamelijke klacht. 

Afhankelijk van de aard van de klachten en symptomen kan dit misschien een volledige behandeling in beslag nemen. Dit kan wat ongewoon lijken maar het is best om te starten met de behandeling als deze afgestemd kan worden op een aantal betrouwbare parameters die telkens opnieuw kunnen worden geherevalueerd.

Let op: in het belang van administratieve opvolging en correcte terugbetaling van uw mutualiteit is het belangrijk dat als u al behandelingen hebt gekregen van een andere kinesitherapeut, u dit op voorhand laat weten.


Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig te verwittigen. Andere patiënten zullen u dankbaar zijn. Annuleren kan enkel telefonisch tot 24u voor de afspraak, anders wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

Tarieven

Ik ben een geconventioneerd kinesitherapeut.
Klik hier voor meer info omtrent de tarieven.

Riziv terugbetaling