Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen het domein van de kinesitherapie

De Visie:

Vanwege de specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van diagnostiek en therapie bij neuromusculoskeletale aandoeningen kan de manueel therapeut de werking van het lichaam optimaliseren. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de onderlinge samenwerking van spieren, gewrichten en zenuwen in wervelkolom en extremiteiten. 

Via het uitvoeren van een klinisch onderzoek (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, provocatietesten,…) en het interpreteren van die gegevens, kan de manueel therapeut uiteindelijk de oorzaak van de klachten trachten te achterhalen. Het heeft namelijk weinig zin om de symptomen weg te nemen als ook de oorzaak van het probleem niet onder handen wordt genomen. Hierbij kunnen we in samenspraak met de patiënt een adequaat behandelingsplan opstellen en uitvoeren. 

Er is eveneens aandacht voor het functioneren van de patiënt binnen een breed bio-psycho-sociaal kader. De psychische, sociale en emotionele factoren kunnen dus de uitingsvorm van uw klacht beïnvloeden. Een patiënt bij wie deze binding sterk is, heeft een andere aanpak nodig dan een persoon waar deze binding minder sterk is. Daarnaast vertaalt ook deze visie op gezondheid zich naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en gezond blijven centraal staan. Voor chronische patiënten is het de bedoeling dat deze een beter inzicht krijgen in hun chronische pijn/klachten. Verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt is de uiteindelijke doelstelling.

Welke technieken worden er binnen manuele therapie gebruikt?

De manueel therapeut heeft een rugzak vol aan technieken. Eén van de technieken die de manueel therapeut onderscheidt van de kinesitherapeut zijn de manipulaties. Een manipulatie is een zachte eindstandige mobilisatie, die dikwijls maar niet noodzakelijk gepaard gaat met een geluid, de zogenaamde ‘krak’ (meer info via link; ). Veel van deze manipulaties worden ook door osteopaten en chiropractors gebruikt, maar de meeste mensen omschrijven de technieken van de manueel therapeut(e) als zachter en aangenamer. 

Andere veelgebruikte behandelingstechnieken zijn o.a. mobilisaties, oscillaties, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretchingstechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings– en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing, ergonomisch advies, advies over bed en kussen,…

Bekijk hier het filmpje over manipulaties

Welke klachten kunnen met manuele therapie worden behandeld?

Het is onmogelijk om een volledige lijst met alle mogelijke indicaties weer te geven. Wanneer u twijfelt of manuele therapie iets voor u kan betekenen, aarzel niet om contact op te nemen.
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, al of niet met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

Enkele voorbeelden:

 • hoofd- en nekpijn 
 • nek- en schouderklachten, evt. met uitstralende pijn tot in de armen; 
 • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; 
 • lage rugklachten, evt. met uitstralende pijn in de benen; 
 • Whiplash en andere posttraumatische klachten 
 • Peesaanhechtingsproblemen (tennis/golfelleboog, achillespees, …) 
 • Pijn en/of stijfheid in heup, knie, voet, schouder, elleboog en handen 
 • Bekkeninstabiliteit en liesproblematiek
 • Begeleiding tijdens en na zwangerschap 
 • Sportblessures: tendinitis, krampen, verstuikingen, … 
 • Hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, …) 
 • (Rest)klachten na operaties (littekenvorming, verklevingen) 
 • Duizeligheid en/of concentratieproblemen
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Kaakgewrichtsproblemen