Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie betekent letterlijk het behandelen door bewegen. De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van bewegen en functioneren van de patiënt in zijn/haar context. Dit gebeurt in een wetenschappelijke omkadering die gesteund wordt door medische evidentie.

Kinesitherapie werkt vooral binnen de curatieve zorg, waarbij we de patiënten moeten begeleiden naar het herwinnen van een zo groot mogelijke of volledige zelfstandigheid na een musculoskeletale klacht, trauma/ongeval, operatieve ingreep, neurologische aandoening (zoals bv Parkinson, CVA,…), … 

De laatste jaren echter wordt meer en meer duidelijk dat we ook ons steentje kunnen bijdragen in de preventieve zorg. Denk maar aan preventieve oefentherapie, valpreventie en gangrevalidatie,.. Waarbij we door de patient zo actief mogelijk te houden,(gezondheids)complicaties en grotere medische kosten kunnen voorkomen.  Naast het gebruik van de vele manuele (passieve) technieken is er dus een tendens in het kinesitherapeutisch landschap waarin o.a. oefentherapie een belangrijkere rol krijgt. Bij mij zal de patiënt altijd een actieve rol krijgen en geen “leidend/lijdend voorwerp“ zijn die onder een warmtekussen of een aantal elektrodes terechtkomt. Door de patiënt een actieve rol te gunnen kan hij/zij op die manier zo goed mogelijk het wetenschappelijk onderbouwd advies opvolgen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid van het eindresultaat van de revalidatie of het herstelproces ook deels bij hem/haar. 

Binnen de gezondheidszorg, levert kinesitherapie een kostenbeperking voor ziekten en arbeidsongeschiktheid en dus ook voor de patiënt zelf.